Na této stránce zveřejňuje Hana Dlouhá povinné i nepovinné informace k institutu 3. strany pro prezidentskou kampaň v roce 2023.

Evidenční číslo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:

2-2022-PRE-018

Číslo transparentního účtu, vedeného u Česká spořitelna, a.s.: 4793279053/0800.
Pohyby na tomto účtu jsou přístupné na této adrese.

Informace k výdajům třetí strany:

2.2.2023 – Platba -997 448,98 Kč za CLV plochy. Kategorizace dle zákona: c) výdaje na úhradu venkovní reklamy.